ללמוד עברית

בקריאה ובשמיעה




       

נושא:    ברכות שלום ופרידה 15/25      ביטוי 352

עברית: חודש טוב!


הפעל לשמיעת ישראלי מבטא את הביטוי




      



הדפס

Hebrew and English    Hébreu et Français    Иврит и русский    中文和希伯来语



            


אנא לחצו על הצלמיות כדי לעשות "לייק" ולשתף את הדף.
תודה רבה!





Learn Hebrew
Copyright © 2022 In-Hebrew.co.il