ללמוד עברית

בקריאה ובשמיעה




       

נושא:    הכרות 20/26      ביטוי 434

עברית: מתי עלית לארץ?


הפעל לשמיעת ישראלי מבטא את הביטוי




      



הדפס

Hebrew and English    Hébreu et Français    Иврит и русский    中文和希伯来语



            


אנא לחצו על הצלמיות כדי לעשות "לייק" ולשתף את הדף.
תודה רבה!





Learn Hebrew
Copyright © 2019 In-Hebrew.co.il