ללמוד עברית

בקריאה ובשמיעה




       

נושא:    אוכל - קניות בסופר 6/43      ביטוי 300

עברית: הגבינה היחידה שאני קונה היא גבינת קוטג' חמישה אחוז.


הפעל לשמיעת ישראלי מבטא את הביטוי




      



הדפס

Hebrew and English    Hébreu et Français    Иврит и русский    中文和希伯来语



            


אנא לחצו על הצלמיות כדי לעשות "לייק" ולשתף את הדף.
תודה רבה!





Learn Hebrew
Copyright © 2019 In-Hebrew.co.il