ללמוד עברית

בקריאה ובשמיעה




       

נושא:    אוכל - פלאפל או שווארמה 4/20      ביטוי 278

עברית: כמה עולה בקבוק קטן של מים מינרליים?


הפעל לשמיעת ישראלי מבטא את הביטוי




      



הדפס

Hebrew and English    Hébreu et Français    Иврит и русский    中文和希伯来语



            


אנא לחצו על הצלמיות כדי לעשות "לייק" ולשתף את הדף.
תודה רבה!





Learn Hebrew
Copyright © 2020 In-Hebrew.co.il